GALLERI JARLSBERG
Galleri Jarlsberg ble ferdig bygget i august 2007.


Den første utstillingen var i mai 2008. Galleriet er et kombinert arbeidsverksted og vil til en hver tid inneholde ferdige arbeider for salg.  Galleriet er i dag 2016 på 300 m2 og har flere verksteder.


Det er en stor parkering på gården og det er muligheter for utleie av deler av galleriet.


Galleriet er kun 15 min. fra Drammen eller Sande sentrum.

Og ca.45 min. fra Oslo.  Kommer du fra Oslo er det ca 11km fra Drammen, ta av til Sande N, og kjør over E18 og ca 200m der det er avkjøring til Tuft. Kjør  mot Tuft ca 150m og ta av til Kjeldås ved ridesenteret.  Kjør opp forbi skolen, så finner du galleriet på 2. gården.


                                 Velkommen!


           Kjeldåsgata 15, 3074 Sande i Vestfold